is verblijf co-ouderschap de beste oplossing?

Goed ouderschap na scheiding is niet alleen zaak van de ouders. We hebben als samenleving de opdracht om scheidende ouders en hun kinderen nabij te zijn. Daarvoor moeten we zo vroeg mogelijk in het proces interveniëren.

Dit begint met ouders en hun kinderen goed te informeren. We maken bemiddeling vroeg in het proces bekend en zorgen dat het beschikbaar is. We gaan op zoek hoe we het actorschap van kinderen kunnen verhogen, ook wanneer hun ouders in een spiraal van conflicten terecht komen.

zie verder via: http://sociaal.net/opinie/is-verblijfsco-ouderschap-de-beste-oplossing/