Home Infosessies Algemeen

Infosessies: informatie over scheiden

Informatie is een belangrijk hulpmiddel om beter te begrijpen wat jezelf, je kinderen en je omgeving overkomt. Informatie helpt je juiste keuzes maken. Inzicht in je eigen ervaringen en belevingen kunnen de pijn van verlies draaglijker maken en kunnen helpen om ook rekening te houden met de pijn en wensen van je kinderen.
De Scheidingsschool biedt verschillende informatiesessies aan die je helpen wegwijs te geraken in de wetgeving, de emoties en beleving van de partners en van de kinderen en in scheidingsbemiddeling.
Op aanvraag : Alle infosessies worden op ook vraag en op maat van organisaties aangeboden

Juridische informatiesessie

 • Hoe kan een huwelijk ontbonden worden?
 • Welke rechtbanken houden zich bezig met scheidingsconflicten?
 • Wat is de taak van de rechters, advocaten, procureurs, justitie-assistenten, rechtsbijstand?

Psychologisch scheidingsproces van de partners

 • Hoe verloopt een scheidingsproces?
 • Hoelang duurt de verwerking van een scheiding?
 • Welke plaats hebben emoties en liefde?
 • Wie neemt de beslissing om te scheiden?

Kinderen en echtscheiding

 • Hoe ervaren kinderen de scheiding van hun ouders?
 • Hoe vertel je de scheiding aan de kinderen?
 • Hoe betrek je hen bij beslissingen?
 • Wat hebben kinderen nodig? Wat kunnen ze missen?

Middelen en bemiddelen

 • Wat is bemiddeling?
 • Hoe verloopt een bemiddeling?
 • Wat kost een bemiddeling
 • Waar vind ik een bemiddelaar?
 • Wat zijn de spelregels van goede communicatie tijdens een scheiding?
 • Hoe helpt de bemiddelaar in het treffen van een goede regeling voor alle betrokkenen?

Concrete regelingen bij een echtscheiding

 • In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat allemaal geregeld moet worden voor de kinderen namelijk het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
 • Wat kan, wat is mogelijk, concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.  
 • Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin

 • Nieuw-samengestelde gezinnen lijken op gewone gezinnen maar zijn dit niet! Wat maakt hen dan zo uniek?
 • Er komt heel wat puzzelwerk bij kijken om zowel in het gezin als erbuiten (grootouders, ex-partners,…) iedereen zijn gepaste plek te geven. Tegelijk is het hard  werken om de verschillende rollen in te nemen en  die daadwerkelijk ook te krijgen.
 • Waar moet je aandacht voor hebben? Wat zijn mogelijke valkuilen?
 • Wat leert de praktijk ons? Wat vertellen ouders en kinderen hier zelf over?

Grootouders: als je kinderen gaan scheiden

 • Er is een relatiebreuk tussen je kind en diens partner. Deze sessie leert u hoe u als ouder en als grootouder een passend steentje kunt bijdragen en zo mee kunt investeren in een zo goed mogelijke relatie tussen de verschillende generaties en tussen de verschillende families.

Scheiden of blijven

 • Je hoopte dat je liefde voldoende zou zijn.
 • Je hebt problemen aangepakt, je hebt geaccepteerd dat niet alles vanzelf gaat.
 • Zou je je relatie verderzetten en er weer alle energie in steken?
 • Of zou je breken met je partner, jezelf losmaken en opnieuw beginnen?
 • Is je relatie te goed om ermee te stoppen of te slecht om ermee door te gaan?
 • Veel mensen worstelen met deze vraag.

Omtrent inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per sessie. Hulpverleners betalen 40 euro per sessie!