Na 10 jaar De Scheidingschool, sluiten we de schoolpoort…

Na 10 jaar De Scheidingschool, sluiten we de schoolpoort…

‘Spijtig’ horen we nu al in onze directe omgeving zeggen : ”jullie project is zo waardevol”. 
Dank hiervoor! 
We zijn oprecht trots dat we met onze school ‘scheiding’ als maatschappelijk gegeven mee op de kaart hebben gezet. We hebben ingezet op respectvol scheiden en probeerden zo te pleiten voor een andere weg dan conflict .

Vele mensen in scheiding, op zoek naar houvast, hebben de weg naar onze infosessies gevonden. Door hun feedback en openhartigheid werden ook wij weer rijker en milder.
We danken hen voor hun deelname. ook in naam van hun kinderen, de grootouders en andere belangrijke betrokkenen. 

Na 10 jaar vrijwilligerswerk, geven we de fakkel over aan gesubsidieerde instanties van wie er velen onze sessies en vormingen volgden. 
We sluiten dan af met een fier gevoel , vanuit de overtuiging dat we veel mensen hebben bereikt en geïnspireerd. 

Dank ook aan de vele medewerkers die hun schouders mee onder dit project hebben gezet. Allen hebben zich op vrijwillige basis ingezet om hun expertise te delen. Velen van hen blijven zich binnen hun eigen praktijk inzetten op informeren, begeleiden en bemiddelen bij scheidingssituaties.

Dank ook aan doorverwijzers en andere sympathisanten die ons steunden in ons project .

De laatste infosessies zijn gegeven, we sluiten het jaar nog feestelijk af.

Het allerbeste gewenst!