De Scheidingsschool: Respectvol scheiden kan je leren

Als je beslist om uit elkaar te gaan, waarom dan niet kiezen om te scheiden op de best mogelijke manier, met het minste lijden? Deze keuze vandaag zal je later helpen om beter te herstellen van het verlies, om samen te blijven werken als ouders. Informatie kan je helpen om je scheiding beter te begrijpen en er mee te leren omgaan . 

Bij een scheiding sta je voor veel uitdagingen

  • Hoe begin ik aan een scheiding? Wat moet geregeld worden? Wie kan hierbij helpen? 
  • Hoe maak ik de juiste keuze op een moment dat ik door de pijn en emoties niet meer helder kan denken?
  • Hoe voorkom ik om extreme standpunten in te nemen die de verstandhouding verzuurt eerder dan verbetert?
  • Hoe kan ik de kinderen betrekken bij beslissingen die ook hen aanbelangen?
  • Hoe kom ik tot een goede regeling waardoor ik later met mijn ex-partner nog samen door één deur kan?
  • Welke nieuwe vormen van scheiden bestaan er nu?
  • Hoe begin ik aan een nieuw samengesteld gezin?
  • Ik maak me zorgen rond de kinderen en vraag me af wat ze nodig hebben?
  • Wat doe ik als ouder, als grootouder, als familielid  wel of niet om mijn kind en kleinkind te  helpen?

Met goede informatie wil de Scheidingsschool  jou en alle betrokkenen helpen om op een constructieve manier door de scheiding te gaan.  

 

Onstaan

De Scheidingsschool is opgericht in september 2008 en ontstaan uit een samenwerking tussen psychologe Anne De Keyser en bemiddelaarster Diana Evers. Dit op vraag van kinderen in therapie en scheiding- en ouderschapsbemiddeling.  Deze kinderen vertelden dat zij last hadden van bepaald gedrag en de houding van hun ouders voor, tijdens en na de scheiding. Zij wensten hun ouders een school toe waar ze terecht konden voor hulp, waar ze konden leren wat wel en wat niet gepast is in hun contact met elkaar en met hun kinderen.  

Drie personen zetten van bij de start hun schouders mee onder dit  project. Liesbet Voordeckers (bemiddelaar), Hilde Wellens (psychologe) en Karen Vanderwegen (kleuterleidster).

Sindsdien werden diverse deskundigen (klinisch psychologen, kinder-en jongerentherapeuten, juristen en bemiddelaars) bereid gevonden om
hun ruime praktijkervaring door te geven aan vele mensen die zich  in een scheidingssituatie bevinden. Dit op vrijwillige basis en vanuit hun geloof in de preventieve kracht van het informeren. 

 

Doelstelling

Uit de praktijk blijkt dat er grote nood is aan informatie over verschillende aspecten van scheiding. De Scheidingsschool komt hieraan tegemoet door informatie op een laagdrempelige, toegankelijke manier te brengen en zo scheiding bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

Wij werken preventief rond scheiding.   

Wij geloven oprecht dat goed geïnformeerde mensen de tools in handen krijgen om zelf, op maat van hun gezin, regelingen te treffen die alle betrokken ten goede komt zowel op korte als op lange termijn.  

We leren de deelnemers dat respectvol scheiden kan en dat het respectvol –zijn een positieve impact heeft op eigen welzijn en dat van de kinderen.

DE KRACHT van onze school

1. Laagdrempelige , toegankelijke  en respectvolle taal

2. Louter informatief, mensen hoeven niets. Niemand hoeft zich tijdens een infosessie kenbaar maken.

3. Een totaal ‘pakket’ van informatie over alle facetten van scheiding.

4. Continue, steeds terugkerende sessies, 2 keer per jaar 

5. Het resultaat van de expertise en samenwerking van kinderpsychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars en juristen   

 

Aanbod

Tweemaal per jaar (voorjaar en najaar) bieden wij de reeks van 7 open infosessies aan in Leuven 

Elke infosessie wordt in groep aangeboden en behandelt een specifiek scheidingsthema.

Mensen kunnen zich via deze website vooraf inschrijven voor 1 of verschillende avondsessies.

Men kan maar hoeft niet de hele cyclus te volgen.

Wij bieden informatie aan,  geen  begeleiding.

Uren: Infosessies van 19u30 tot 21u30

          Onthaal vanaf 19u . We beginnen graag stipt 

Prijs: 10 € per infosessie / 50 € voor professionelen.

 

Vorming op maat

De Scheidingsschool wil bijdragen aan een kwalitatieve hulpverlening aan mensen in scheidngssituaties.   Dit oa door het deelname aan studiedagen, het organiseren van vormingsactiviteiten, bijscholingen, supervisie en intervisie aan professionelen betrokken bij (echt)scheiding.  Op vraag van de organisatie maken wij een vorming op maat. 

Contactpersoon : annedekeyser59@gmail.com

 

Medewerkers

Ontdek hier onze medewerkers

Ontdek onze thema' s

Wegwijs in scheidingsprocedures: juridische aspecten en bemiddeling
Mijn relatie stopt, wat nu…? Hoe vind ik een nieuw evenwicht?
Alle concrete regelingen voor kinderen
Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin
Financiële en administratieve regelingen bij scheiding
Scheiden of blijven

Agenda

Mijn relatie stopt, wat nu…? Hoe vind ik een nieuw evenwicht?
Ouderschap na scheiding
Wegwijs in scheidingsprocedures: juridische aspecten en bemiddeling
Alle concrete regelingen voor kinderen
Leven in een Nieuw Samengesteld Gezin
Financiële en administratieve regelingen bij scheiding