Home Programma Leuven 01/06/10: Concrete regelingen bij een echtscheiding

01/06/10: Concrete regelingen bij een echtscheiding

  • In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat allemaal geregeld moet worden voor de kinderen namelijk het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
  • Wat kan, wat is mogelijk, concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.  
  • Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Begeleider: Diana Evers, bemiddelaar

Inschrijven: via dit formulier