Home Programma Leuven

Leuven

01/06/10: Concrete regelingen bij een echtscheiding

  • In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat allemaal geregeld moet worden voor de kinderen namelijk het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
  • Wat kan, wat is mogelijk, concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.  
  • Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Begeleider: Diana Evers, bemiddelaar

Inschrijven: via dit formulier

 

09/06/10: Middelen en bemiddelen

Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een efficiënte methode om zelf tot een vreedzame oplossing van een conflict te komen. Bemiddeling is er op gericht de communicatie te bevorderen, waardoor het conflict wordt opgelost en waardoor conflicten in de toekomst kunnen worden vermeden. Hoe verloopt een bemiddeling? Wat kost een bemiddeling? Waar vind ik een bemiddelaar? Wat zijn de spelregels van goede communicatie tijdens een scheiding? Hoe helpt de bemiddelaar in het treffen van een goede regeling voor alle betrokkenen?  Deze avond geeft een antwoord op hoe bemiddeling in de praktijk verloopt en hoe je zelf (zonder aanwezigheid van een bemiddelaar) je communicatie kan verbeteren.

Begeleider: Liesbet Voordeckers, bemiddelaar

Inschrijven: via dit formulier

 

Pagina 2 van 3