10 tips voor de stiefouder/plusouder in een nieuw samengesteld gezin

Een stiefouder in een nieuw samengesteld gezin staat voor een hele uitdaging:
hij of zij doet zijn/haar best, maar komt vroeg of laat wel eens gewrongen te zitten tussen het opkomen voor zichzelf (eigen behoeften, noden, idealen enz.) en de noden en gewoonten van het gezin.

Bij momenten worden we als stiefouder met vervelende gevoelens geconfronteerd. Ik heb ondervonden dat deze behoorlijk ingewikkeld in elkaar kunnen zitten en dat we ze zelf niet altijd meteen begrijpen. Als we daar dan met onze partner ruzie over beginnen maken, wordt het pas een echte soep. Of misschien weten we wel wat er aan de hand is, maar slagen we er niet in om iets te veranderen zodat het leven aangenamer wordt.

Herkenbaar?

Lees hier 10 tips voor stiefouders/plusouders in een Nieuw Samengesteld Gezin