Jongeren van gescheiden ouders nemen het woord

Symbolische actie 'gevolgen van echtscheiding voor jongeren'
22 november, Poelaertplein (Justitiepaleis) Brussel
 

Op een halve eeuw  tijd klom Belgie van een huwelijks-trouw en echtscheidings-arm land op naar de top 3 van de Europese Unie qua aantal echtscheidingen. Minstens 1 op de 3 huwelijken in het Vlaamse gewest strandt. In 2013 alleen al zagen 35.000 kinderen en jongeren hun ouders uit de echt scheiden. Naar de omvang  van het  aantal kinderen van ouders  die hun samenlevingscontract ontbonden is het vooralsnog gissen.

In de maatschappelijke discussie over "echtscheiding" geraken  we niet  veel verder  dan  een dergelijke  kwantitatieve benadering. Wat zijn de gevolgen  van dit hoge cijfer? Welke impact heeft dit op onze samenleving? En welke 35.000 verhalen schuilen hierachter?

De vragen   "Hoe  is  het  leven  van  een   jongere  na  een  echtscheiding?", "Welke  gevolgen, emotionele of praktische, heeft deze scheiding op het leven  van een kind  of jongere?" en "In welke opzichten verschilt dat  van  het  leven  van een  jongere van wie de ouders  nag  samen zijn?" ... worden  nauwelijks gesteld.  Signalen  van  jongeren  worden  niet  opgevangen of men gaat er niet naar op zoek. Het valt oak op dat volwassenen het onderzoek  en het debat  voeren, de stem  van  jongeren  komt  niet  naar  voor. Ver boven  de  hoofden  van  duizenden  jongeren stelden onderzoekers dat deze jongeren 'significant minder  geneigd  zijn om te trouwen'.

lees meer