Informatiebrief voor de deelnemende gezinnen aan het onderzoek

Processen onderliggend aan de ontwikkeling van hersamengestelde gezinnen

Doel van de studie
De tijd dat men na een echtscheiding geen nieuwe relatie meer aangaat, ligt allang achter ons: elk jaar wagen meer en meer mensen de sprong om het opnieuw te proberen met een nieuwe partner. Deze periode brengt sowieso veel vragen en aanpassingen met zich mee, zowel voor het nieuwe koppel als voor de kinderen die zij hebben uit vorige relaties. Het is namelijk een belangrijke transitie voor alle betrokken personen. Soms resulteert dit dan ook in een plaatje dat helemaal niet zo ideaal is als men zich had voorgesteld. Toch geldt dit gelukkig niet voor alle hersamengestelde gezinnen: de meeste daarvan draaien na een tijdje namelijk zeer vlot en vormen een klimaat waarin iedereen zich op zijn gemak lijkt te voelen.

In dit onderzoek proberen wij te achterhalen wat aan de basis ligt van dit fenomeen: welke processen zorgen er in die eerste cruciale jaren voor dat een hersamengesteld gezin uiteindelijk goed gaat functioneren of net niet?

Om dit na te kunnen gaan zijn we op zoek naar nieuw samengestelde gezinnen met minstens twee kinderen. Deze moeten beiden tussen 11 en 16 jaar oud zijn en éénzelfde biologische ouder hebben. Zo krijgen we telkens een gezin dat bestaat uit één ouder plus diens kinderen en de nieuwe partner. Deze vier gezinsleden zullen allemaal betrokken worden in het onderzoek, zodat we elk perspectief in kaart kunnen brengen. Uiteraard mag het gezin bestaan uit meer dan vier leden, maar enkel deze vier gezinsleden zullen de vragenlijsten invullen.
We hopen hiermee info te verzamelen die ons niet alleen meer inzicht zal brengen in de dynamiek van hersamengestelde gezinnen, maar ook een basis zal bieden voor nieuwe therapeutische interventies.

Beschrijving van de studie
De vier deelnemers dienen enkele vragenlijsten in te vullen die peilen naar gezinshechting, beïnvloedingsprocessen, levenskwaliteit en persoonlijkheid. Bij de ouders worden ook demografische achtergrondgegevens bevraagd. Dit alles gebeurt online en neemt ongeveer drie kwartier in beslag.

Wat wordt verwacht van de deelnemer?
Als de gezinsleden voldoen aan de criteria, krijgen zij allemaal (dus ook de kinderen) een link toegestuurd via mail, die hen rechtstreeks naar de online vragenlijsten brengt. Het is hierbij uitermate belangrijk dat de instructies die op het scherm verschijnen zo nauwkeurig mogelijk opgevolgd worden en dat iedereen de vragen beantwoordt zonder beïnvloeding van anderen.
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de evolutie van gezinsdynamieken. Om dit te kunnen bereiken beslaat het onderzoek een periode van drie jaar. Bijgevolg wordt aan de deelnemers gevraagd om drie maal (i.e. 1x/jaar) de vragenlijsten in te vullen.

Deelname en beëindiging
De deelname aan deze studie vindt volledig plaats op vrijwillige basis. U kan dan ook weigeren om deel te nemen aan de studie en kan zich op elk ogenblik terugtrekken uit de studie zonder dat u hiervoor een reden moet geven. Dit zal geen invloed hebben op uw verdere relatie met de onderzoeker. Als u deelneemt, zal u online gevraagd worden om uw toestemming te geven.

Risico's en voordelen
Deelname aan deze studie brengt geen onmiddellijk voordeel met zich mee, behalve misschien een goed gevoel omdat u bijdraagt aan een betere steun voor toekomstige nieuw samengestelde gezinnen. Er zijn geen risico's verbonden aan dit onderzoek. Alle verzamelde informatie valt onder het beroepsgeheim en bovendien garanderen we -overeenkomstig de Wet op de Persoonlijke Levenssfeer (1992)- een volledig anonieme verwerking van de onderzoeksresultaten. Als er in het verloop van de studie gegevens aan het licht komen die een invloed zouden kunnen hebben op uw bereidheid om te blijven deelnemen aan deze studie, zal u daarvan op de hoogte worden gebracht. Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke commissie voor Medische Ethiek. In geen geval dient u de goedkeuring door deze commissie te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie.

Vertrouwelijkheid
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden.
Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd. Verslagen waarin u wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zijn dit groepsgewijze analyses en zal uw identiteit steeds vertrouwelijke informatie blijven.

Contact
Indien u verdere informatie wenst of al zeker weet dat u en uw gezin willen deelnemen aan het onderzoek, twijfel dan niet om op elk moment contact op te nemen met:

Tessa De Kerpel: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
0473/ 81 41 26

Alvast bedankt voor de medewerking aan dit onderzoek!