Folder en infosessie "Kinderen uit de knel"

Het groepsprogramma Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere onderwerpen.

Deze conflicten beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: kinderen, ouders en hun netwerk.

Onderzoek toont aan dat kinderen erg lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de strijd die hen machteloos maakt.

De praktijk en onderzoek tonen aan dat dit groepsprogramma vaak zeer goed werkt.

Meer informatie over de werkwijze van Kinderen uit de Knel en praktische info rond het verloop en aanmelding, vind je in deze folder.