Jij, ik, hij, zij en al de kinderen

De wondere chaos van een samengesteld gezin
Auteur: Tine Maenhout

‘Dit boek is in alle opzichten goed geschreven en relevant. Het is het enige in zijn genre dat zo bevattelijk en soms pijnlijk herkenbaar hoop en houvast kan bieden voor zo veel mensen. Dit verhaal is een werkelijk noodzakelijk discours voor onze tijd.’ - Dirk De Wachter, psychiater

Inhoud

Naar schatting een kwart van de kinderen leeft in  een samengesteld gezin. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Partners, ex-partners, kinderen en stiefkinderen met  verschillende belangen, emoties en loyaliteiten zoeken samen naar een balans. Journaliste Tine Maenhout ging op basis van haar  eigen ervaringen praten met  ervaringsdeskundigen en experts over wat het betekent om in een samengesteld gezin op te groeien.

Het resultaat is een  herkenbare zoektocht naar handvaten om een nieuw gezin vorm te geven. Want hoe kan iedereen — ouders, kinderen, grootouders… — zijn plek vinden in het nieuwe gezin? Is de maatschappij al voldoende afgestemd op veranderende gezinsvormen? Zijn samengestelde gezinnen zo nieuw dat we nog niet goed weten hoe we ermee moeten omgaan? En waarom is het soms zo leuk, soms zo vreemd en soms zo moeilijk om een nieuw gezin op te bouwen?