Home Infosessies

Evaluaties van deelnemers

Wat hebt u onthouden van de sessie?

 • Dat de problemen en de verhalen zeer herkenbaar zijn
 • NSG (nieuw samengesteld gezin) is een uitdaging, moeilijk maar kan met nodig overleg heel verrijkend zijn
 • Er is hoop
 • Dat de goudvis dringend iets aan zijn communicatie moet doen, of toch weer niet...
 • Veel mogelijke problemen zijn ook van toepassing in kerngezin. Praten is belangrijk en veel geduld naar aanpassing toe.
 • Praktische tips, die evident lijken maar die vaak vergeten worden. 
 • De tips van kinderen aan stiefouders vond ik ook origineel èn nuttig!. Veel praktische voorbeelden: was heel nuttig
 • Dat geschiedenis van 1° gezin belangrijk is
 • Dat een rouwperiode van 3 jaar wel heel lang is maar waarschijnlijk niet aan te ontkomen wil men op een gezonde basis verder gaan met een nieuw, evenwichtig leven

Wat was nieuw voor u?

 • Dat alles goed kan komen, als we maar wat jaren geduld hebben!
 • Sommige ervaringen eens in een theoretisch kader zien, maakt het meer overzichtelijk
 • Ik ben niet alleen
 • Statistische cijfers van de  NSG
 • De complexiteit is enorm
 • Bewustwording naar organisatorische impact
 • Van twee culturen naar èèn nieuwe cultuur binnen het NSG
 • Het belang van de “melding”, de andere de tijd geven om het te verwerken en te plaatsen. De zorg die hieraan besteed wordt creëert de mogelijkheid voor alle partijen om als mens met elkaar te blijven communiceren. Wat geen afbreuk aan het inherente vedriet en de diepe rouw door verlies en veranderde levenssituatie

Wat heeft u geraakt?

 • Herkenbaarheid
 • Dat ik misschien te veel heb opgegeven en te hard mijn best probeer te doen om ‘goed’ te doen voor de stiefkinderen.
 • De kinderstandpunten
 • Herkenning
 • Accepteren wat je niet kan veranderen
 • belang van bewaren van de eigenheid van iederes persoon, respect voor ieders gevoelens
 • zeer positief is het overlopen van hoe je slaagkansen van het NSG vergroot
 • veel herkenning, zowel als kind van gescheiden ouders als dat van stiefmoeder
 • belang huisvesting – eventueel tekort aan ruimte
 • persoonlijke ervaringen uit het dagelijkse leven
 • belang van hoe omgeving (bv leerkracht) er mee omgaat.
 • De menselijkheid van de spreekster met de positieve boodschap dat partners die wel hel ver weg staan van een minnelijke schikking, eventueel mits hulp toch weer een “normale”manier van omgaan met mekaar kunnen verwerven zodat vermeden wordt dat naast het verdriet van de scheiding zelf ook nog allerlei vechtscenario’s opgesteld worden met alle miserie en bijhorende verwijten.

Wat hebt u gemist?

 • iets meer uitleg over de interactie tussen de stiefmoeders en stiefzussen
 • meer interactie met oudere NSG’s
 • integratie nieuwe kinderen in NSG
 • relatie tussen stiefkinderen en ‘nieuwe’ kinderen
 • belang van ‘geweld-loze’ communicatie in hoofde van ouders en stiefouders
 •  te vroeg om hier uitspraak over te doen, ik zit nog niet in die situatie
 • gemist niet echt, maar het tempo mag voor mij hoger