Nieuw boek over bemiddeling

In het  boek ' Bemiddeling, meer dan een hype'  geeft Diana Evers haar persoonlijke visie op de betekenis van bemiddeling in de hedendaagse maatschappij. Met twintig jaar ervaring gaat haar aandacht vooral uit naar wat bemiddeling kan betekenen voor onze ontwikkeling als mens in de samenleving. Het boek biedt bovendien een inzicht in de vele lagen van bemiddeling.

De auteur vertelt drie bemiddelingsverhalen, nl. het kleine, het midden- en het grote verhaal, elk met hun eigen waarde en toepassingen. Een gewaagde insteek in een tijd waar verhalen plaats moeten maken voor data en analyses. Dat belet de auteur niet om haar boodschap op deze manier door te geven aan de lezer. Het boek sluit af met een toekomstvisie op de bijdrage van bemiddeling aan een nieuwe, meer vreedzame samenleving en hoe middelen, bemiddelen en bemiddelingsgericht mogelijk daartoe bijdragen.

 

online te koop via www.mediv.be