Alle concrete regelingen voor kinderen

  • In deze sessie krijgt u concrete, duidelijk en praktische informatie over wat geregeld moet worden voor de kinderen :  het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en de opvoedingskosten.
  • Concrete informatie over de berekening van onderhoudsbijdragen, voordelen van fiscaliteit en nog zoveel meer.  
  • Verder informatie over het verdelen van de gelden, de inboedel, en het huis.

Praktisch

tickets

Mogelijk gemaakt door Eventbrite