Wegwijs in scheidingsprocedures: juridische aspecten en bemiddeling

Bij elke scheiding steken een aantal juridische vragen de kop op:

 • Wat is er zo nieuw aan de nieuwe echtscheidingswet, die in september 2007 in ons land werd geïnstalleerd?
 • Wat zijn de verschillende vormen van echtscheiding?
 • Wat als mensen die samenwonen uit elkaar gaan?
 • Wat zegt de wet over ouderlijk gezag, recht op persoonlijk contact en onderhoudsgeld?
 • Hoe zit het met co-ouderschap?
 • Wat moet  je regelen?
 • Wie is voor wat bevoegd binnen ons gerechterlijk systeem?
 • Naar wie moeten we ons richten voor wat? 
 • Hoe werkt de familierechtbank?
 • Wanneer is bemiddeling in familiezaken gewenst en hoe werkt dit dan?
 • En, hoe zit het met de vereffening en verdeling van goederen?

Feedback van deelnemers

- ondanks de eerder droge materie met veel kennis en praktijkinzichten gebracht 

- verhelderend om in de wirwar van juridische termen wat overzicht te krijgen

- ook als  samenwonende interessante info opgedaan 

Praktisch

tickets

Mogelijk gemaakt door Eventbrite